Navigácia

Oznamy

September

19.9.    Plenárne rodičovské združenie 

19. 9.    Exkurzia Havránok 6. AB

25.9.    Svetový deň mlieka 1. stupeň                                                           

26.9.    Európsky deň jazykov                                                                     

27.9.    Deň železničiarov 4.A, 2.A                                                              

28.9.    Medzinár. námorný deň ŠKD     

...

 

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ľubochňa
  Školská 155/17
  034 91 Ľubochňa
 • pevná linka: 044/4391229,

  mobilné čísla:
  riaditeľ: 0911 784 822

  zástupkyňa ZŠ: 0911 329 656

  zástupkyňa MŠ: 0911 809 930

  vedúca ŠJ: 0911 784 821

  ŠKD: 0911 583 857

NOVINKY

 • 19. 9. 2018 žiaci 6. AB navštívili archeologický skanzen na Havránku. Dozvedeli sa o histórii hradiska, jeho obyvateľoch, činnostiach, ktorým sa venovali, zvykom a tradíciám. Mali možnosť vyskúšať si tkanie, prácu na hrnčiarskom kruhu, započúvať sa do príbehov, odohrávajúcich sa v obetisku, zašermovať si mečmi...celý výlet spríjemnilo krásne slnečné počasie.

 • Danica Ďuratná, žiačka 5.A triedy, sa stala majsterkou Slovenska v basketbale v kategórii staršie MINI žiačky. Je členkou MBK Ružomberok. Gratulujeme jej ku krásnemu úspechu.

 • 30.mája 2018 deviataci navštívili Flip vo Viedni. FLIP (Financial Life Park) je jedinečný projekt finančného vzdelávania skupiny Erste, s ktorým je finančné vzdelávanie zážitok a zábava. Išlo o interaktívnu výstavu o rozlohe 1 500 m 2 , ktorá ponúka návštevníkom kombináciu digitálnej a multimediálnej prezentácie finančných znalostí s dôrazom na prvok hry. FLiP kombinuje vzdelávanie, zábavu a výzvu. Zároveň podporuje kritické myslenie, svoje názory si účastník vždy môže porovnať s realitou. Obsah aj štýl sú prispôsobené veku účastníkov. Počas dvojhodinovej prehliadky si žiaci na piatich stanovištiach hravou formou osvojili rôzne témy. Venovali sa plánovaniu rozpočtu, finančným rozhodnutiam a ich dôsledkom, dozvedeli sa fascinujúce finančné fakty, zlepšili si zručnosti v hospodárení s peniazmi. Prehliadka bola od začiatku až do konca veľmi pútavá a využívala najmodernejšiu techniku. Každý účastník dostal pri vstupe tablet, tzv. digitálnu peňaženku, ktorá ho sprevádzala celou prehliadkou.

 • beseda

  ĽUBOCHŇA 8. 6. 2018 - takýto názov mala prednáška pre žiakov ll. stupňa na ZŠ. Je obohacujúce, ale i potrebné poznať históriu, minulosť i zvyky, odkiaľ pochádzame. S týmto nám dnes pomohol náš bývalý absolvent Stanislav Kameniar, ktorý sa prišiel podeliť o jeho poznatky z tejto oblasti. Veľmi zaujímavým spôsobom predstavil históriu ľubochnianskej železničky, ktoré aj zdokumentoval. Týmto sa mu chceme poďakovať za jeho čas a úsilie a prajeme mu veľa síl a úspechov do ďalšieho života.

 • výlet reprezentantov

  Dňa 6.6. 2018 sa uskutočnil výlet pre reprezentantov školy v šk. roku 2017/2018. Tentokrát sme si to namierili do Bachledovej doliny na náučný chodník korunami stromov. Z výšky stromov mohli žiaci obdivovať krásu Slovenska, aj prejsť edukačné zastávky s miernym nádychom adrenalínu. Najväčšou výzvou bola pochôdzna sieť vo výške 32m. Naši reprezentanti dokázali, že odvaha a nové výzvy nie sú im cudzie a popasovali sa aj s touto úlohou. Ďakujeme všetkých žiakom, ktorí reprezentovali našu školu v tomto školskom roku a prajeme im veľa úspechov.

 • Vo výtvarnej súťaži STROM boli výsledky nasledovné -

  1. kategória MŠ

  1. miesto – TATRAKUK kolektívna práca: Juraj Skladaný, Dávid Stopko Melisa Ledňáková

  2. miesto – ZŠ s MŠ Ľubochňa : Daniel Druska

  3. miesto – MŠ Klačno: Mária Záhradníková

  2. kategória 1 stupeň

  1. miesto – Viktória Fedičová, ZŠ Sládkovičova

  2. miesto – Nina Tomáňová, ZŠ s MŠ Ľubochňa

  Vanesa Vyšná, ZŠ Sládkovičova

  3. miesto – Emma Dopiráková, ZŠ Komjatná

  Martin Húska, ZŠ Sládkovičova

 • Do galérie OK v atletike žiačok a žiakov ZŠ boli pridané fotografie.

  Dňa 29. 05. 2018 sa na škole ZŠ Zarevúca uskutočnilo OK v atletike žiačok a žiakov ZŠ. Zúčastnilo sa ho 17 škôl z celého okresu Ružomberok.V celkom hodnotení si naše družstvo chlapcov v silnej konkurencii vybojovalo výborné 2. miesto a dievčatá 8. miesto. Najvyššie sa umiestnili Martin Kalanka ktorý v behu na 1000 m obsadil 3.miesto a Oskar Olos v behu na 60 m bol 4.

  Družstvo dievčat reprezentovali nasledujúce: Čiešková Nataša, Dančová Lea, Hadová Terézia, Kytasová Klaudia, Kortišová Bibiana, Kútniková Paulína, Rapošová Dominika, Senková Terézia, Žihlavníková Rebeka, Planietová Marta a Húsková Nina.

 • Fullova paleta

  Koncom mesiaca máj sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Fullova paleta", do ktorej sa zapojili žiaci materských škôl, základných škôl, ako aj žiaci základných umeleckých škôl. Témou tohto ročníka boli ilustrácie k pesničkám a riekankám Eugeňa Suchoňa. V kategérii 12 - 15 ročných obsadila žiačka 6. B Viktória Pukajová so svojím stvárnením piesne "Maličká som" pekné 2. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • „Sme perlou“- aj táto téma odznela počas našej viachodinovej akcie, ktorá trvala od večera do rána z 28.- 29.5. 2018. Cieľom tejto aktivity je zhromaždiť sa ako rodina aj na takom netypickom mieste, ako je škola. Aby sme mohli stráviť spoločný čas s inými spolužiakmi a spolu sa mohli rozprávať, modliť i hrať. Spoločne sa učiť, ako byť zodpovední jeden za druhého. Náš program začal sv. omšou v kostole v Ľubochni, adoráciou a po presune do školy nás čakala parádna večera a la pizza.

  Táto noc bola o čosi dlhšia, ale myslíme, že stála za to. Deň sme začali spoločnými raňajkami a rannou modlitbou a frčalo sa ďalej, hoci tentokrát trošku ospanlivo. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie - celkovo 40 deťom a všetkým, ktorí pomáhali pri jej organizovaní.

 • Informatická olympiáda na 1. stupni 2018

  Koncom mája sa uskutočnila na našej škole Informatická olympiáda žiakov 1. stupňa. Žiaci 3. A a 4. A prezentovali svoje znalosti a zručnosti pri práci na PC. Všetko sme zaznamenávali a bodovali. Po spočítaní všetkých výsledkov hodnotení v jednotlivých ročníkoch bolo poradie nasledovné:

  3. A - 1. miesto: Adam Urbánek (29 b.), 2. miesto: Leo Bažík (28 b.) a 3. miesto obsadila Nina Tomáňová (26 b.). Za nimi sa umiestnili ďalší žiaci: Martin Žihlavník, Denis Tomko, Patrik Špireng, Ema Kukurová, Peter Penciak atď.

 • 1.6.2018 sa pri príležitosti MDD konala v škole žiacka konferencia, ktorú pripravili pre svojich mladších spolužiakov deviataci pod vedením p. uč. Pincelovej. Svoje schopnosti prezentovali žiaci napr. v speve ( Viktória Zjarová, Dominika Rapošová, Nataša Čiešková), hre na hudobnom nástroji (Nikola Červeňová, Martina Tisoňová, Nataša Čiešková, Dominika Rapošová, Ema Lopeňová, Paulína Kútniková, Dorota Kútniková, Eva Kútniková), prednese poézie (Zuzana Dibáková), v prednese prózy ( Eva Kútniková), prezentácii zážitkov v prírode ( Juraj Čieško) či ppt o škodlivých a návykových látkach ( Karin Štangová, Klaudia Kytasová). Veľký úspech zožala ppt o dinosauroch v podaní Adama Buknu. Potom sa žiaci presunuli na ihrisko, kde súťažili v rôznych disciplínach – jazda na bicykli, hi-ha-hu, prevliekanie sa cez hulahop, vodný volejbal, prekážkový beh, streľba z luku, skladanie puzzle, beh na 60 metrov, znázornenie prísloví pantomímou.........všetky aktivity si pripravili deviataci sami, za čo im patrí veľká vďaka a obdiv. Ďakujeme.

 • 30. 5. 2018 sa deviataci zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Triedny nepriateľ v Mestskom divadle Žilina. Hra bola o problematickom období dospievania, o dôležitosti výchovy, ktorá nás dokáže pripraviť na život aj s ťažkými situáciami. Zaujímavé predstavenie, o ktoré sa takmer pripravili z dôvodu pokazeného rušňa na osobnom vlaku. Nebyť prechádzajúceho rýchlika a prestupu doň, zostalo by len pri prehliadke mesta.

 • 25. 05. 2018 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnila prehliadka literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova – Rázusovie Vrbica. Našu školu na podujatí reprezentovala žiačka 8. A triedy Eva Kútniková, ktorá vo svojej kategórii v prednese prózy získala okrem knižnej odmeny aj pochvalu za pozoruhodný výkon. Eve gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • 24.05.2018 sa triedy 6.A a 6.B zúčastnili divadelného predstavenia Trafená hus v Bábkovom divadle v Žiline. Hra o nešťastnej husi, ktorá hľadala zmysel života a myslela si, že je chudá, škaredá a sama, zaujala. Napokon zistila, že nikto nikdy nevie, kedy a čím ho život prekvapí. Presvedčila sa, že život má zmysel a môže byť zaujímavý a krásny.

 • krst knihy

  16. 5. 2018 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnil krst knihy Okolo sveta nášho kolegu Laca Moravčíka. Krstilo sa exotickými nápojmi – kokosovým a sójovým mliekom. Všetci prítomní zaželali knihe, aby si našla mnoho čitateľov, pre ktorých by sa stala zdrojom inšpirácie na poznávanie rôznych kútov našej krásnej Zeme.

 • V termíne do 31. 3. 2018 sa konal 18. ročník celoslovenskej súťaže "Grafický návrh obálky žiackej knižky". Súťaže sa zúčastnilo 245 škôl, ktoré zaslali spolu 865 žiackych prác. Medzi 20 najlepších sa prebojoval aj návrh našej žiačky Paulíny Švihoríkovej zo 6. B. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 • Do galérie Futbal cup - krajské kolo boli pridané fotografie.

  Naše staršie žiačky ako víťazky regionálneho kola v malom futbale absolvovali krajské finále, ktoré sa konalo vo Vrútkach. Za účasti 5 družstiev a systémom každý s každým sa dievčatám podarilo vybojovať pekné 3. miesto. Dievčatám ďakujeme

 • Dňa 10. 5. 2018 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert agentúry AMOS zameraný na prevenciu proti šikane, kyberšikane a rôznym druhom závislostí (fajčenie, drogy, alkohol, hracie automaty, počítače, mobily). Deti prvého i druhého stupňa si znovu pripomenuli riziká spojené so závislosťami ako aj možnosti, ako sa im úspešne vyhnúť či ako sa zachovať v prípade šikany. Koncert bol popretkávaný známymi pesničkami, ktoré sme si spolu so spevákmi zaspievali.

 • Slávik Slovenska

  4. 5. 2018 sa v Ružomberku konal 28. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska. Žiaci súťažili v 3 kategóriách. Našu školu reprezentovali Petra Vaňugová (1. ročník), Kamila Drusková (5. A), Juraj Dančo (7. B). Cenu poroty pre školu získala Peťka Vaňugová. Ďakujeme.

 • Do galérie Futbal cup - okresné a regionálne kolo boli pridané fotografie.

  Dievčatá a chalani starších ročníkov odohrali úspešný turnaj v malom futbale pod názvom Futbal cup, ktorým organizátorom bola naša škola. Dievčatá obsadili 1. miesto a postúpili do regionálneho kola kde taktiež vyhrali a chalani v silnej konkurencii obsadili pekné 2. miesto.

 • Rovesnícke vyučovanie

  Deň Zeme a Deň Vody - dve témy, ktorými sme sa zaoberali posledné mesiace, vyvrcholili 3. 5. 2018 rovesníckym vyučovaním žiakov 9. B triedy. Ako býva dobrým zvykom, touto malou „maturitnou" skúškou z anglického jazyka v 9. ročník odprezentovali najstarší žiaci svoje predstavy a nápady na danú tému, aby povzbudili a motivovali žiakov nižších ročníkov nielen ku štúdiu angličtiny, ale hlavne k ekologickému zmýšľaniu. Chceme sa poďakovať žiakom 9. B triedy za ich usilovnosť a ochotu zapojiť sa do tohto projektu.

 • Fotosúťaž

  Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásila naša škola fotosúťaž, do ktorej sa zapojili žiaci 2. stupňa. Témou bol život v mojej dedine a v blízkom okolí očami školského fotografa. Spomedzi množstva fotografií boli vyhlásené prvé tri ako najkrajšie a víťazky boli odmenené vecnými cenami. 1. miesto – Nina Krúpová, 2. miesto – Vivien Urbanová, 3. miesto – Dorota Kútniková. Spoločnú prezentácie fotografií si možno pozrieť na stránke školy v záložke predmety – výtvarná výchova – projekty – Deň Zeme.

 • Do galérie Dôvera cup - mladšie žiačky boli pridané fotografie.

  Mladšie žiačky sa zúčastnili krajského kola v malom futbale Dôvera cup, ktorý sa uskutočnil na futbalovom ihrisku v Ružomberku. Za účasti 5 družstiev si naše dievčatá vybojovali pekné 2. miesto keď len kúsok chýbal aby sme postúpili na Slovenské finále. Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • beseda s Braňom Jobusom

  24. 4. 2018 zavítal do školy Braňo Jobus, slovenský spevák, hudobník, spisovateľ a zakladateľ hudobného festivalu Vrbovské vetry. Žiakov 1. a 2 stupňa oboznámil so svojimi knižkami, postavami, príbehmi i piesňami. Pomedzi to mali možnosť vypočuť si jeho zaujímavé príhody zo života. V závere besedy bola možnosť zakúpiť si niektorú z jeho kníh, napr. Láskavé rozprávky, Zázračné rozprávky, Muflón Ancijáš, Ja nič, ja muzikant, Plajko, Zvon a iné...., čo mnohí žiaci aj využili.

 • Do galérie Dôvera cup - futbal mladšie žiačky boli pridané fotografie.

  Futbalistky víťazkami okresného a regionálneho kola

  Naše mladé futbalistky sa minulý týždeň zúčastnili okresného kola v malom futbale pod názvom Dôvera cup, ktorý sa uskutočnil na ZŠ Klačno. V konkurencii 4 družstiev sme obsadili 1. priečku s 3 víťazstvami a skóre 19:1. Zároveň sme si vybojovali postup na regionálne kolo, kde sme odohrali zápas s ZŠ Okoličianska L. Mikuláš s naším víťazstvom 7:1. Tento týždeň 17.5.2018 sa dievčatá predstavia na krajskom kole, ktoré sa uskutoční na MFK Ružomberok. Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • beseda ku Dňu Zeme

  Zem - zatiaľ jediné miesto, kde je možný život, a preto je našou povinnosťou ju chrániť. Aj táto myšlienka odznela 20. 4. 2018 na našej škole v rámci Dňa Zeme pre žiakov ll. stupňa. Prednášajúcim sa opäť stal náš bývalý absolvent Ondrej Kameniar, ktorý sa prišiel podeliť o svoje myšlienky, zaujímavé a vtipné príbehy a predovšetkým priniesol svedectvo o svojom živote v prírode a s ňou, vďaka ktorým sme mohli aj my prežiť toto dobrodružstvom. Veríme, že prednáška bola pre mnohých poučná a aj vďaka skvelému Ondrejovi sa budeme viac zaujímať a hlavne starať sa o svoje okolie.

 • Atletický deň 2018  1. stupeň

  27.4. 2018 sa na futbalovom štadióne v Ľubochni uskutočnil tradičný Atletický deň, na ktorom sa zúčastnili žiaci a žiačky 1. stupňa našej školy. Deti súťažili v 5 atletických disciplínach. Všetci prejavili veľkú snahu dosiahnuť čo najlepší výkon. Žiaci sa umiestnili nasledovne:

  DIEVČATÁ:

  Beh na 60 m - 4. A1. T. Kútniková, 2. M. Drusková, 3. D. Tomáňová, 3. A1. N. Tomáňová, 2. A. Jackaninová, 3. A. Mikulcová, 2. A1. E. Kútniková, 2. N. Púčeková, 3. L. Bražinová, 1. A1. L. Húsková, 2. N. Húsková, 3. Z. Zubajová. Celkové výsledky za disciplínu: 1. T. Kútniková, 2. M. Drusková, 3. D. Tomáňová.

 • Do siedmeho ročníka zavítali záchranári z FALCK-u. Naučili nás, ako podať prvú pomoc, ako dať zraneného do stabilizovanej polohy, čo robiť pri epileptickom záchvate alebo ako pomôcť človeku pri zapadnutí jazyka či jedla. Ukázali Gordonov a Heinlichov manéver, ktoré môžu pomôcť pri dusení sa. Ako sa zachovať a čo robiť pri masáži srdca. Ich výklad bol veľmi zaujímavý, poučný a hlavne zrozumiteľný. Niektoré aktivity si žiaci vyskúšali aj prakticky.

 • ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ

  Ako každý rok opäť je tu Deň Zeme ( 22. 4.) Pri tejto príležitosti sme pre Vás pripravili školskú súťaž pre 5.-9. ročník. Zapojte sa do fotosúťaže na tému

  „ Život v mojej dedine a v blízkom okolí

  očami školského fotografa!“

  Pošlite svoju fotku a krátky opis fotky ( 5 viet) v ppt svojim triednym učiteľom

  do 26. 4. 2018.

  Fotografia

  Originálna

  Tvorivá

  Kreatívna

  Absolútne super!

 • Literárna exkurzia

  19. 4. 2018 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili literárnej exkurzie do Jasenovej a Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Oboznámili sa so životom a dielom Martina Kukučína ako aj P. O. Hviezdoslava. Po zaujímavom výklade, ktorý bol spestrený prednesom básní Hviezdoslava a premietnutí filmu, vypracovali žiaci pracovné listy. Po ich vyhodnotení najlepší získali sladkú odmenu. Nechýbala ani prehliadka miestneho cintorína, kde sa zastavili pri hroboch P. O. Hviezdoslava i Janka Matúšku, tvorcu textu slovenskej hymny.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ľubochňa
  Školská 155/17
  034 91 Ľubochňa
 • pevná linka: 044/4391229,

  mobilné čísla:
  riaditeľ: 0911 784 822

  zástupkyňa ZŠ: 0911 329 656

  zástupkyňa MŠ: 0911 809 930

  vedúca ŠJ: 0911 784 821

  ŠKD: 0911 583 857

Fotogaléria