Navigácia

Oznamy

Akcie

                                                     

                                                              

13.12.     Obvodné kolo

                stretnutie s koledami   

                                        

14.12      Vianočný koncert

              a tvorivé vianočné dielne                           

 

    

 

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ľubochňa
  Školská 155/17
  034 91 Ľubochňa
 • pevná linka: 044/4391229,

  mobilné čísla:
  riaditeľ: 0911 784 822

  zástupkyňa ZŠ: 0911 329 656


  zástupkyňa MŠ: 0911 809 930

  vedúca ŠJ: 0911 784 821

  ŠKD: 0911 583 857

...

 

NOVINKY

 • 12. 12. 2018 sa uskutočnil už 26. ročník v speve kolied Stretnutie s koledami v Ružomberku. Našu školu reprezentovalo 14 žiakov. Darilo sa Kamilke Druskovej, Marcelke Druskovej, Tatiane Kicákovej, ktoré si v kategórii 3-členné skupiny vyspievali krásne 1. miesto. Ďakujeme, dievčatá!

 • Sv. Mikuláš na 1. stupni

  Hlavne veľká radosť detí sprevádzala príchod sv. Mikuláša k nám na 1. stupeň. Deti Mikulášovi predstavili krátky program a Mikuláš ich za to odmenil. Mikuláš neprišiel sám, prišli aj veselí anjeli s darčekmi a čerti s čierno-čiernou čiernotou. Niektorí mali aj obavy, ale nakoniec všetko dobre dopadlo.

 • Vystúpil u nás špičkový tanečník

  Pred Vianocami sme dostali krásny darček. Navštívil nás jeden z najlepších tanečníkov Slovenska - Miroslav Zilka. Zaoberá sa tanečnými štýlmi, ktoré "práve letia". Poznáme ho z TV a presadil sa aj na mnohých tanečných súťažiach v zahraničí. Predviedol špičkové moderné tanečné umenie, ktoré žiaci ocenili veľkým potleskom. A aj sme sa od neho čomusi priučili. Bolo to super!

 • Aj na 1. stupni začal ADVENT

  Znova po roku prichádza obdobie ADVENTu. Každé ráno, až do Vianoc, sa stretávame na hornej chodbe. Znejú koledy, prečítame si krátky, poučný príbeh, vylosujeme anjelikov, postupne do Vianoc pre každého žiaka a pedagóga na 1. stupni. Rozdáme si sladkú odmenu a zadáme úlohu na každý deň. Na konci sfúkneme sviečku na adventnom venci a rozídeme sa do tried. Tešíme sa na každé adventné ráno.

 • Dňa 27.11.2018 sme sa my – žiaci 9.A vybrali na exkurziu do mesta Martin. Cieľom exkurzie bola návšteva Matice slovenskej a Národného cintorína v Martine. V Matici slovenskej sme mali možnosť dozvedieť sa niečo o národnom obrodení a histórii Slovákov. Dozvedeli sme sa aj množstvo informácií o autoroch slovenského literárneho romantizmu a realizmu. Neskôr sme sa vypravili na Národný cintorín v Martine, kde sme vyhľadávali významné osobnosti, spisovateľov a umelcov. Cintorín je miestom, kde odpočívajú mŕtvi a preto sme sa aj my snažili viesť toto prehľadávanie v tichu a v pokoji. Napokon sme sa za dobré správanie vydali do neďalekého nákupného centra, kde sme mali možnosť si oddýchnuť.

 • výtvarná súťaž Ochranárik

  30. 11. 2018 si žiak Radoslav Králik zo 6. A triedy prevzal v Ružomberku ocenenie za 1. miesto vo výtvarnej súťaži Ochranárik čísla tiesňového volania 112. Súťaž vyhlásil Okresný úrad Ružomberok, odbor krízového riadenia. Do 6. ročníka sa zapojilo 17 škôl, súťažných prác bolo 172. Aj preto Radovi ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • revolution train

  Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili na preventívnom programe – Revolution train. Tento interaktívny program je založený na zmyslovom prežívaní. Žiaci nastúpili do jedinečného vlaku, v ktorom mali možnosť vstúpiť do príbehu mladých ľudí, ktorí prepadli drogám. Každým vagónom sa posúvali v ich životoch ďalej, mali možnosť vidieť autonehodou, ktorú títo mladí spôsobili. Na vlastnej koži si mohli vyskúšať a prežiť pocit vo väzení, ale i v narkomanskom brlohu. Nebolo to len o informáciách, bolo to hlavne o ceste každého mladého človeka, ktorú si v dnešnej dobe zvolí.

 • Do galérie Stolný tenis - žiaci boli pridané fotografie.

  V mesiaci november sa na okresnom kole v stolnom tenise predstavili aj naši žiaci. V konkurencii 11 škôl si žiaci v zložení Alex Miľan, Milan Žihlavník, Peter Šípka a Matúš Kútnik počínali výborne a zopakovali úspech našich dievčat. Vyhrali okresné kolo a postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Čadci. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Do galérie Telesná výchova inak boli pridané fotografie.

  Tento mesiac v spolupráci s projektom telocvikri.sk, ktorého autorom je pán Zeman mala naša škola zapožičané tréningové vozíky (https://www.deivo.sk/sport-thieme-sada-4-treningovych-vozikov-na-cvicenie-color-line/). Tieto vozíky sme vo vyučovacom procese telesnej výchovy využívali ako netradičný doplnok pri rozvoji pohybových schopností žiakov (https://www.telocvikari.sk/ukazka-hodiny-telesnej-vychovy-s-treningovymi-vozikmi/). Sme radi, že aj takouto formou môžeme u žiakov vzbudiť záujem o pohybovú aktivitu. Ďakujeme projektu telocvikári a autorovi za vypožičanie vozíkov.

 • Futbalový turnaj chlapcov a dievčat na 1. stupni

  Vo štvrtok (22.11.) sa v telocvični školy uskutočnil už tradičný futbalový turnaj žiakov a žiačok 1. stupňa. Každý rok sa koná v tomto období pri príležitosti Týždňa boja proti drogám a Dňa nefajčiarov. Deti v zápasoch veľmi bojovali a mnohí okrem bojovnosti ukázali aj kvalitné futbalové zručnosti. U chlapcov aj dievčat zvíťazili prekvapujúco žiaci aj žiačky 3.A pred 4.A. Na 3. mieste skončili tak dievčatá, ako aj chlapci z 2.A a štvrtí skončili prváci aj prváčky. Pamätaj: Zober loptu nie drogu!!!

 • Dňa 20. 11. 2018 sa žiaci 5. A triedy v rámci technickej výchovy zúčastnili tvorivých dielní v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Cieľom exkurzie bolo nielen teoreticky oboznámiť žiakov s tradíciou tkáčskeho umenia na Slovensku, ale tkanie si aj prakticky vyskúšali. Na malých drevených minikrosnách sa naučili tkať jednoduchý vzor. Všetci to výborne zvládli. Na záver sa vyzdobili náramkami, ozdobami okolo krku, prípadne ozdobami do vlasov. Lektorky múzea si dali záležať, akcia bola perfektne pripravená.

 • Finančná gramotnosť na 1. stupni

  Na 1. stupni sme absolvovali 1. časť blokovej výučby: FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ. Pracovali sme v 4 skupinách formou prednášky, prezentácie, praktických cvičení, besedy a pod.

 • November priniesol aj okresné kolo žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Keďže v škole opätovne začal fungovať šachový krúžok využili sme túto príležitosť na získavanie skúseností. Turnaj sa hral v Koniarni v Ružomberku. Medzi dievčatmi sme mali zastúpenie Dianou Klinkovou, ktorá skončila na 7. mieste. V kategórii žiakov školu reprezentovala trojica Rodoslav Králik (6. A), Alex Mahút (2. A) a Michal Sleziak (1. A). V konkurencii starších žiakov sa naša škola nestratila a zo 41 štartujúcich skončil druhák Alex na peknom 23. mieste (so ziskom 3,5 bodu zo 7 možných), Radoslav na 24. mieste (3,5 bodu zo 7 možných) a prvák Miško na 28. mieste (3 body z 7 možných). Našim reprezentantom ďakujeme a prajeme veľa úspechov na ďalších turnajoch.

 • Do galérie Okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ boli pridané fotografie.

  Žiačky najlepšie v stolnom tenise

  CVČ Elán Ružomberok v spolupráci s ŠK ST Ružomberok boli organizátormi Okresného kola v stolnom tenise žiačok ZŠ. Zúčastnilo sa ho 9 škôl z Ružomberka a zastúpenie mala aj naša škola v zložení Dančová Lea, Žihlavníková Liliana, Zjarová Erika a Švihoríková Paulína. Súťažilo sa v 3 skupinách a našim dievčatám sa podarilo postúpiť a zároveň vyhrať aj finálovú skupinu, čím si zaručili účasť na Krajskom kole v Čadci. Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Dňa 8. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo OSJL. Spomedzi 19 zúčastnených si najlepšie počínala žiačka 9. A triedy Valentýna Kráľová z 9. A triedy, ktorá nás bude reprezentovať aj v okresnom kole. Na 2. mieste skončil Oskar Olos (9. A), 3. miesto obsadila Nina Húsková z 8. B triedy.

 • 1918-2018 - 100. výročie vzniku 1. ČSR

  Aj na túto momentálne aktuálnu tému si žiaci 8. ročníka vypočuli prednášku odborníka z Liptovského múzea. Mohli si vypočuť predovšetkým zvučné mená z Liptova, ktorí sa pričinili o vznik ČSR.

 • 24. 10. 2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili literárnej exkurzie do Liptovského Mikuláša. Navštívili rodný dom Martina Rázusa vo Vrbici a Múzeum Janka Kráľa, kde sa dozvedeli informácie zo života tohto romantického básnika ako aj kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš.

 • Deň komiksov

  Do galérie Deň komiksov boli pridané fotografie.

  Pomenovanie komiks pôvodne vzniklo z anglického slova "comic strip" čo doslovne znamená komický pás. Dňa 12.10. sme mali v štvrtej triede deň komiksov. Snažili sme sa vyrobiť si svoj komický pás. Najprv sme čítali prinesené komiksy a potom sme kreslili a vytvárali tie vlastné. Všetci usilovne pracovali na vtipnom námete. Nakreslené obrázky sme doplnili bublinkami, do ktorých sme potom napísali text. A výsledok? Posúďte sami..

 • 25. 10. 2018 sa uskutočnila praktická časť OŽZ. Kvôli nepriaznivému počasiu sa súťažné disciplíny konali v škole a v telocvični. Žiaci si vyskúšali teoretické i praktické vedomosti a zručnosti v zdravotnej príprave, v streľbe zo vzduchovky, hode granátom na cieľ, v dopravnej výchove, v topografii. Nechýbal ani prechod cez zamorené územie. Najvyšší počet bodov 44 dosiahla trieda 6. A, na druhom mieste skončila 8. A, 3. miesto obsadila 9. A.

 • Do galérie Malý futbal žiačok a žiakov ZŠ boli pridané fotografie.

  V mesiaci október sa naše dievčenské a chlapčenské družstvá zúčastnili kvalifikácie o postup do okresného kola v malom futbale Slovenskej sporiteľne. Dievčatám sa podarilo postúpiť, kde v skupine 3 družstiev vyhrali všetky zápasy a chalani obsadili vo svojej skupine 3 miesto. Obidvom kolektívom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Dňa 16. 10. 2018 sa zúčastnili žiaci 6. A triedy exkurzie do Vedecko-technického centra v Košiciach, kde si vyskúšali svoje zručnosti a dôvtip. Po návšteve VTC si prezreli Dóm sv. Alžbety a exkurziu ukončili návštevou Miklušovej väznice. Domov sa vracali plní zážitkov a dojmov a s dobrým pocitom z nových poznatkov.

 • Medzinárodný deň bielej palice

  16. októbra sa žiaci prvého stupňa zúčastnili krátkej prezentácie a aktivít k Medzinárodnému dňu bielej palice. Je to deň, ktorý je venovaný nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Plnením rôznych úloh si žiaci mohli vyskúšať rôzne činnosti, ktoré ľudia so zrakovým postihnutím denne musia zvládať. Život týchto ľudí je značne sťažený a činnosti, ktoré my vykonávame bez problémov, sú pre nich zdĺhavejšie a namáhavejšie. Poukázali sme aj na dôležitosť chápať, neodsudzovať a pomáhať týmto ľuďom.

 • 12. októbra v piatok sa žiaci tried 6. A, 6. B, 7. A a 7.B vybral na exkurziu do Španej doliny.

  Ráno, keď som prišla na zastávku, už nás tam čakal autobus. Po chvíli, keď dorazili všetky deti aj učitelia, mohli sme vyraziť na cestu. Cestu autobusom sme si skrášlili počúvaním pesničiek. Náš šofér musel mať dobré skúsenosti, pretože s ľahkosťou zdolal úzke zákruty, ktoré viedli priamo do Španej doliny. Po príchode sme vyrazili ku kostolu, ku ktorému viedlo 162 schodov. Keď sme vyšli na menší kopec, naskytol sa nám prenádherný výhľad na jesennú prírodu a kostolík. Potom sme išli do Banskej Bystrice do múzea ľudových hudobných nástrojov, kde sme si mohli vyskúšať hru na pastierske píšťalky, trúby a podobné nástroje. Druhá skupina sa zúčastnila výstavy divadelných bábok. Po múzeu sme mali rozchod po námestí. Cestu naspäť sme pesničky nepočúvali, ale spievali si ich. Niektoré dievčatá sa pokúšali aj tancovať.

 • 22. 10. 2018 sa uskutočnil Medzinárodný deň školských knižníc aj v našej škole. Po prezentácii o vzniku 1. ČSR a pozretí krátkeho filmu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi sa žiaci odobrali do tried, kde pracovali na svojich projektoch. Porovnávali osobnosť Štefánika s Exupérym, písali list Štefánikovi, tvorili mapu Rakúsko-Uhorska, súčasťou ktorého bolo aj naše územie. Oboznamovali sa s významnými postavami týchto čias, akými boli Šrobár, Masaryk, Beneš, Kramář..., nechýbali aktivity zamerané na udalosti, ako chronologicky za sebou nasledovali alebo mapa miest, ktoré Štefánik navštívil. Po vypracovaní žiaci prezentovali svoje projekty pred všetkými zúčastnenými. V závere si zástupcovia tried otestovali svoje vedomosti prostredníctvom aplikácie KAHOOT. Prvenstvo patrilo triede 7. B, na druhom mieste skončila 9. A, s rovnakým počtom správnych odpovedí na 3. mieste trieda 6. A.

 • Od 15. – 19. 10. prebiehal na našej škole Týždeň zdravej výživy. Počas týždňa sme mali tematické desiaty: ovocná, mliečna, bez sladkostí ako aj spoločná celozrnná desiata s triednym učiteľom. V stredu bola veľká prestávka „tak trochu INAK“, kde sa žiaci a učitelia rozhýbali v rytme tanca. V rámci vyučovacích hodín učitelia venovali určitý čas témam z projektu „Hovorme o jedle“, o ktorých spolu so žiakmi diskutovali. V piatok boli pripravené aktivity, ktoré mali za cieľ podporiť záujem žiakov o zdravé stravovanie a zdravý životný štýl. Žiačky šiesteho ročníka pripravili pekné prezentácie o bylinkách a zákonom chránených rastlinách. Na jednotlivých stanovištiach si deti overili znalosti o bylinkách a potravinovej pyramíde. Názornou formou sa dozvedeli o skrytých cukroch v strave a taktiež sa zorientovali v geografii pri hľadaní slovenských výrobcov potravín. Následne pripravovali „zdravé stoly“ vo forme chutných šalátov z ovocia a zeleniny. V knižnici zaujal svojou prednáškou včelár Jaroslav Murina. Priblížil svet včiel aj kresleným náučným filmom.

 • Dňa 11.10. 2018 žiaci 7.A navštívili Zoologickú záhradu Bojnice. Mali možnosť bližšie spoznať zvieratá mnohých druhov od malých žabiek až po obrovské slony. Žiaci sa zúčastnili aj výučbového programu zameraného na ochranu zvierat a záchytného a rehabilitačného centra v Bojnickej Zoo. Žiaci mali za úlohu vypracovať pracovné listy, takže si museli pozorne prezrieť každý jeden druh obyvateľov ZOO. Celú exkurziu skrášlilo príjemné jesenné počasie. Nella Baláziová, 7.A

 • Druháci púšťali šarkanov

  Využili sme krásne jesenné počasie a išli sme na vychádzku von. Zabehali sme si so šarkanmi. Šarkany nás nesklamali, lietali nádherne, vysoko. Vychádzku sme si naozaj užili.

 • ... zapojili sme sa do projektu

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ľubochňa
  Školská 155/17
  034 91 Ľubochňa
 • pevná linka: 044/4391229,

  mobilné čísla:
  riaditeľ: 0911 784 822

  zástupkyňa ZŠ: 0911 329 656


  zástupkyňa MŠ: 0911 809 930

  vedúca ŠJ: 0911 784 821

  ŠKD: 0911 583 857

Fotogaléria