• Letný športový tábor - POHYB HROU

 • Deň školy

  Deň školy

  Dňa 25.6.2022 sa na futbalovom ihrisku v Ľubochni konal Deň ZŠ s MŠ Ľubochňa. Pri tejto príležitosti sa rodiny s deťmi zúčastnili rôznych atrakcií (napr. streľba zo vzduchovky, puzzle, lukostreľba, štafetový beh, maľovanie na tvár, skákací hrad a pod.), a týmto spôsobom si spríjemnili deň a utužili vzájomné vzťahy.

 • Čitateľský maratón

  Čitateľský maratón

  Linka detskej istoty po dvojročnej prestávke pozvala školy na Slovensku opäť k čítaniu vo forme už 13. ročníka celoslovenského čitateľského maratónu...Čítajme si...Cieľom tohto podujatia je zapojenie čo najväčšieho počtu detí do čítania a motivovanie k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižnice. Zapojila sa aj naša škola, čítali veľkí šiestaci malým prvákom a druhákom, čítali prváci aj druháci a čítali aj tretiaci a štvrtáci, ktorí boli práve vtedy v škole v prírode. Za našu školu čítalo vyše sto detí, takže aj my prispejeme k čitateľskému rekordu. Do školy prišla aj milá návšteva z rodín a svojim čítaním a rozprávaním o knihách potešili a zároveň motivovali našich malých čitateľov. Ďakujeme!

 • Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

  Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

  Minulý štvrtok k nám na prvý stupeň zavítali pracovníci múzea z Liptovského Mikuláša a pútavým spôsobom deťom odovzdali zaujímavé informácie z rôznych prírodovedných oblastí, od vtáctva cez hmyz, plazy, cicavce až po vznik jaskýň, ktorý sa datuje vraj dávno predtým ako tu boli dinosaury. Deti si mohli mnohé pozrieť, vypočuť i ohmatať a na všeličo sa povypytovať. Bol to ďalší skvelý deň, ktorý podporil u detí prírodovednú aj environmentálnu gramotnosť a možno u niektorých vzbudil aj túžbu bližšie sa venovať niektorej z vyššie spomínaných oblastí. Ďakujeme!

 • Denný športový tábor Pohyb hrou

 • Fullova paleta 2022

  Vo výtvarnej súťaži Fullova paleta 2022 sa darilo našim žiakom. V 3. kategórii základných škôl obsadila 1. miesto Anna Zrníková /9.B/ a 3. miesto Alžbeta Jackaninová /7.B/. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Medzinárodný deň detí

  Medzinárodný deň detí na prvom stupni nám spestrili záchranári horskej záchrannej služby z oblastného strediska Veľká Fatra, ktorej členkou je aj naša pani psychologička Katka. Deti si mohli všetko vyskúšať, zahrať si raneného, aj sa nachvíľu pasovať do úlohy záchránára, sadnúť do záchranárskeho auta, pohladkať záchranárskeho psíka, aj si ho pozrieť v akcii. No asi najväčšou atrakciou bolo spúšťanie sa po zipline medzi stromami. Bol to skvelý deň. Ďakujeme záchranárom, že si našli čas a trpezlivo zodpovedali aj kopu detských otázok.

 • Atletický deň žiakov 1. stupňa

  Atletický deň žiakov 1. stupňa

  Po dvoch rokoch sme sa znova stretli na futbalovom štadióne a poriadne si zašportovali. Snaha a vôľa podať čo najlepší výkon bola naozaj veľká.

  A potom tá radosť! Radosť z medaily, z výkonov či len z možnosti zmerať si medzi sebou sily bola viditeľná. Popri nás si zasúťažili až predškoláci. Dúfame, že takto to bude aj o rok.

 • Zážitkové učenie

  Zážitkové učenie

  Hrali sme sa na agentov a aj sme sa učili. Žiaci 1. až 5. ročníka zažili napínavé a poučné chvíle pri zháňaní kódov, aby sme zachránili školu pred útokom hackerov.

  Museli sme použiť dôvtip, logiku a mnoho vedomostí. Bez spolupráce v skupinách by to nešlo a niektorí sme mali menšie obavy, či sa nám to podarí..., ale nakoniec sme to všetci zvládli na jednotku a naša škola je zachránená!.

 • Exkurzia v obci Špania Dolina

  Exkurzia v obci Špania Dolina

  Štvrtáci a tretiaci navštívili 12.5. Španiu Dolinu. Privítalo ich krásne počasie, ticho a čerstvý vzduch. Rozdelení do dvoch skupín sa postupne zúčastnili vyučovania v historickej škole J. Mistríka, kde písali pierkom a použili kalamáre, sedeli v drevených laviciach, zopakovali si o baníctve a rudách a nakoniec pozreli virtuálny film o bani. Druhá časť bola  prehliadka obce s výkladom. Nechýbali ani suveníry a nanuky.

 • Polícia u nás

  Polícia u nás

  Navštívili nás policajti z Ružomberka. Predviedli nám, ako im psy pomáhajú pri práci. Výborne vycvičené psy, ktoré reagovali na každý povel psovoda nám ukázali, ako zastavia unikajúceho páchateľa, či ako nájdu u hocikoho nedovolené látky pokiaľ ich má pri sebe. ich schopnostiam sme mohutne zatlieskali a hneď potom sme si s nimi urobili fotku. Policajti nám odpovedali na množstvo otázok a niektorí sme si aj vystrelili so signalizačnej zbrane. To boli ale rany!!!

 • Atletický deň

  12. 5. 2022 sa na miestnom ihrisku uskutočnil Atletický deň. Pretekalo sa v 5 disciplínach – beh na 60 metrov, 300 metrov, hod plnou loptou, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky z miesta. Každá disciplína mala svojich víťazov v kategóriách – mladšie žiačky, mladší žiaci, staršie žiačky, starší žiaci. Celkové umiestnenie bolo nasledovné –

  mladšie žiačky1. miesto – Húsková Natália /5. B/ - 29 bodov,  2. miesto – Bražinová Laura /6. A/ -  28 bodov, 3. miesto – Urmínová Karin /7. A/ - 25 bodov

  mladší žiaci1. miesto – Špireng Patrik /7. B/ - 45 bodov, 2. miesto – Galan Matúš /6. B/ - 33 bodov, 3. miesto – Hubinák Andrej /5. A/ - 26 bodov

  staršie žiačky1. miesto – Ďuratná Danica /9. A/ - 47 bodov, 2. miesto – Kútniková Tamara /8. A/ - 35 bodov, 3. miesto – Kovaľáková Karmen /8. A/ - 29 bodov

  starší žiaci 1. miesto – Olos Bohuslav /9. A/ - 49 bodov, 2. miesto – Králik Radoslav /9. A/ - 30 bodov, 3. miesto – Babic Dávid /6. B/ - 24 bodov.

 • Slávik Slovenska

  Dňa 5. 5. 2022 sa uskutočnila v Ružomberku súťaž v spievaní ľudových piesní Slávik Slovenska. Z našej školy súťažili 3 žiaci. Krásne 1. miesto v 1. kategórii získala Viktória Tabačáková z 3. A triedy. V 2. kategórii získal 3. miesto Alex Hrkút, ktorý súťažil za ZUŠ. Ďakujeme jej za prípravu a súťažiacim za reprezentáciu školy.

 • Súťaž v anglických riekankách

  Súťaž v anglických riekankách

  V tomto školskom roku 2021/2022 si už po dvanástykrát pripomíname anglického spisovateľa Lewisa Carrola, ktorý stvoril pre deti rozprávkový svet a ríšu plnú snov a fantázií, Krajinu zázrakov, ktorou prechádzala malá Alica. Dňa 27.4. sa v priestoroch filozofickej fakulty na Katolíckej univerzite uskutočnil prednes anglických tradičných riekaniek. Z našej školy nás reprezentovali žiačky prvého stupňa: Sára Planietová (1.ročník), Lila Wider (2.ročník)  Karolína Kurpašová (3.ročník) a Ema Trsťanová (4. ročník). Srdečne blahoželáme Karolíne, v súťaži obhájila 3.miesto vo svojej kategórii.

 • Slávnostné oceňovanie okresnej výtvarnej súťaže Hasiči

  Slávnostné oceňovanie okresnej výtvarnej súťaže Hasiči

  Vo štvrtok 5.5.sa v Ružomberku konalo odovzdávanie cien v okresnej súťaži Hasiči, kde sa na 3.mieste umiestnila žiačka 4.A Sára Žakovičová a na 5.mieste žiak 4.A Lukas Čery. V tejto kategórii bolo 120 prác. Blahoželáme.

 • Deň otvorených dverí u hasičov a návšteva knižnice v Ružomberku

  Deň otvorených dverí u hasičov a návšteva knižnice v Ružomberku

  Štvrtáci sa dňa 4.5. zúčastnili otvoreného dňa u hasičov, kde sa oboznámili s fungovaním techniky pri hasení alebo inej udalosti. Zopakovali si ako postupovať pri ohlasovaní požiaru a vyskúšli oblečenie aj prácu s prúdnicou. Po krátkom občerstvení zavítali do knižnice, kde mali pripravenú besedu o knihe Kocúr Leonardo. Porozprávali tiež, čo čítajú, aké zvieratá majú v obľube a popri ukážkach z knihy, pracovali s textom. Nechýbala ani sľúbená zmrzlina pred odchodom z Ružomberka.

 • Beseda o Záchrannej stanici pre zranené živočíchy v Zázrivej

  Beseda o Záchrannej stanici pre zranené živočíchy v Zázrivej

  Dňa 28.4. do školskej knižnice zavítal pán Macek zo Záchrannej stanice pre zranené živočíchy v Zázrivej. Po krátkom zoznámení si spoločne žiaci tretieho a štvrtého ročníka pozreli film, ako sa žije zvieratám a ľuďom v záchrannej stanici počas celého roka. Spoznali radosti z úspešných vyliečení živočíchov, ale aj ťažkosti pri práci, hlavne v zime. Po filme sa deti vypytovali na zvieratká, kde sú po vyliečení, ako vyberajú mená, ktoré druhy zvierat a koľko ich je na stanici. Na konci dostali deti krásne omaľovánky a plagáty. Tešíme sa na návštevu v Zázrivej. 

 • Návšteva anglického divadla a Liptovského múzea v Ružomberku

  Návšteva anglického divadla a Liptovského múzea v Ružomberku

  Dňa 25.4.2022 sa tretiaci a štvrtáci vybrali do Ružomberka, kde si pozreli divadlo s názvom Ako šlo vajce na vandrovku v anglickom jazyku. Divadlo bolo veselé a angličtina veľmi prispôsobená veku žiakov. Po krátkej prestávke v parku, kde sa deti najedli, pokračovali návštevou Liptovského múzea, kde lektorka pani Drusková pripravila aktivity z ríše lesných zvierat, ktoré žiaci využijú v prírodovede. Stihli sa aj malé nákupy a plní dojmov sa žiaci vrátili do školy.

 • Pytagoriáda okresné kolo

  Pytagoriáda okresné kolo

  29. 3. 2022 sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, ktoré prebehlo online formou. V kategórii P4 boli úspešní riešitelia Daniel Druska a Sofia Kronerová zo 4. A. Blahoželáme.

 • Malý futbal - kvalifikácia

  Malý futbal - kvalifikácia

  Dňa 21.4.2022 sa naši žiaci zúčastnili kvalifikačného kola futbalového turnaja v malom futbale. V konkurencii žiakov ZŠ Lisková a ZŠ Lúčky obsadili výsledné 1. miesto, čo im zaručuje účasť v ďalšom kole turnaja. Všetkým reprezentantom ďakujeme a želáme veľa úspechov!

strana:

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ľubochňa
  Školská 155/17
  034 91 Ľubochňa
 • pevná linka: 044/4391229,

  mobilné čísla:
  riaditeľ: 0911 784 822
  olos.lubochna@gmail.com
  jolos@zslubochna.sk

  zástupkyňa ZŠ: 0911 329 656
  zslubochna@centrum.sk

  zástupkyňa MŠ: 0911 809 930

  ŠKD: 0911 583 857


  vedúca ŠJ: 0911 784 821

Fotogaléria

Politika súborov cookies

Táto webová stránka používa len nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na jej správne fungovanie. Viac informácií o spracúvaní a riadení cookies nájdete tu.