• výtvarná súťaž LIPTOV

  Do 14. ročníka regionálnej výtvarnej súťaže LIPTOV bolo zaslaných 401 výtvarných prác, z toho 176 zo základných škôl. Teší nás, že žiačky 9. B triedy – Natália Buvalová, Viktória Dančová, Terézia Dutková, Ema Klukulčiaková, Viktória Pukajová, Lenka Škutová získali v 3. kategórii (13 – 17 rokov) čestné uznanie. K peknému oceneniu blahoželáme! Výstavu si možno od 19. 10. 2020 pozrieť online na stránke www.skolajanos.sk a na sociálnych sieťach.

 • Škola v prírode 2020

  Škola v prírode 2020

  V dňoch 21.9. až 25.9. 2020 sa minuloročný tretiaci a štvrtáci z našej školy zúčastnili odloženej Školy v prírode vo Vysokých Tatrách. Zažili sme výboný program, rôzne aktivity s animátormi a učiteľmi,  výlety, pomenej školského učenia sa a pekné ubytovanie vo Veľkom Slavkove. Aź na nejaké rozbité koleno sa nikomu nič zlé nestalo, a tak sme sa plný zážitkov vrátili do školy v prírode, ale teraz v Ľubochni.

 • Webinár o duálnom vzdelávaní

  Dňa 1.10.2020 sa konal webinár o duálnom vzdelávaní, ktorý bol určený pre žiakov 8. a 9. ročníka. Aj žiaci našej školy sa zúčastnili tejto online aktivity, ktorej cieľom bolo informovať žiakov o možnostiach duálneho vzdelávania.

 • Školský regionálny tábor

  TERMÍN: od 6.7. 2020  do 10.7.2020

  Dôležité informácie: Školský regionálny tábor

  Začiatok: v pondelok 06.07.2020 o 7:30 hod. ZŠ Ľubochňa /prvý stupeň/

  Strava: desiata, obed a olovrant

  Ukončenie: piatok 10.7.2020

  Doklady:

  • kartička poistenca
  • vyhlásenie o bezinfekčnosti
  • kartička na vlak

  Športové oblečenie:

  • športová obuv a oblečenie na von, fľaša na vodu, šiltovka, ruksak, rúško, prezuvky, vlhčené vreckovky

  Denný harmonogram:

  7:20 hod. – nástup do tábora,

  7:30 hod. – 9:30 hod. – hry a aktivity

  9:30 hod. – 10:00 hod. - desiata

  10:00 hod. - 13:00 hod. – realizácia témy dňa

  13:00 hod. - 13:30hod. – obed

  13:30 hod. – 14:00 hod. – odpočinok

  14:00 hod. – 15:00 hod. – pohybové hry a odchod detí domov

  6.7. 2020 v pondelok výlet do Vlkolinca  objednaným autobusom

  8.7. 2020 v stredu aktivity Osmijanko

  9.7. 2020 vo štvrtok Likavský hrad

  10.7. 2020 v piatok Liptovské múzeum

 • INFORMÁCIE O ŠKOLSKOM ŠPORTOVOM TÁBORE.

  TERMíN: OD 29.06.2020  DO 03.07.2020

  Dôležité informácie: Školský športový tábor   "Hýb sa Ľubochňa"

  Začiatok: v pondelok 29.02.2020 o 7:20 hod. ZŠ Ľubochňa

  Strava: desiata, obed a olovrant

  Ukončenie: piatok 3.6.2020

  Doklady:

  • kartička poistenca
  • vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Športové oblečenie:

  • športová obuv a oblečenie do telocvične a na von,  plávky a uterák na kúpanie prípadne plavecké pomôcky pre neplavcov, fľaša na vodu, v určený deň bicykel

  Denný harmonogram:

  7:20 hod. – nástup do tábora,

  7:30 hod. – realizácia športových aktivít,

  9:00 hod. –  športové aktivity/ odchod do lanového parku Hrabovo, kúpanie Dolný Kubín, atletický deň,

  11:00 hod. – prestávka,

  11:30 – 13:00 hod. –  športové aktivity,

  13:00 hod. – obed,

  13:30 hod. – 14:30 hod. – poobedňajšie aktivity,

  14:30 hod. – 15:00 hod. – odchod detí domov.

   

  Utorok – Tarzánia Hrabovo Ružomberok

  Štvrtok – kúpanie AquaRelax Dolný Kubín

   

   

   

   

   

 • Vyučovanie od 22.6.2020

  1. Vyučovanie pre žiakov 6. až 9. ročníka v termíne od 22.6. do 30. 6. nebude obnovené- z organizačných dôvodov.
  2. Vyučovanie pre žiakov 1. až 5. ročníka bude ďalej prebiehať a to v termíne od 22.6.2020 do 26.6.2020,  v týchto dňoch bude prebiehať aj odovzdávanie učebníc (podľa  usmernení triednych učiteľov).  V Piatok 26.06. 2020 bude žiakom 1. až 5. ročníka odovzdané vysvedčenie  na poslednej vyučovacej hodine približne od 10:00 do 11.00. Žiadame aby si vysvedčenie prišli prebrať aj žiaci, ktorí v tomto období nechodili do školy. Poobede bude v prevádzke ŠKD pre prihlásené deti  do 15:00 hod..
  3. Preberanie vysvedčení pre žiakov 6. až 8. ročníka je naplánované na pondelok 29.6.2020 o 8:00 hod. Žiaci 6. až 8. ročníka budú odovzdávať učebnice až v septembri.
  4. Preberanie vysvedčení pre žiakov 9. ročníka je naplánované na utorok  30.6.2020 o 8:00 hod. Žiaci 9. ročníka musia odovzdať učebnice do konca júna 2020. Triedny učitelia 9.A a 9.B dohodnú so žiakmi spôsob a termín odovzdávania učebníc do 22.6.2020.
  5. Pre rodičov žiakov 1. až ročníka  máme pripravenú ponuku Školských denných táborov v termínoch od 29.6. do 3.7.2020 (Športový tábor ročníky 1. – ) a v termíne od 6.7 do 10.7. 2020 (Regionálny tábor pre ročníky 1. – 4.)

   

 • Plagát školský regionálny tábor

 • Plagát školský športový tábor

 • Základná škola a materská škola od 01.06.2020 otvorená

  Na základe rozhodnutia zriaďovateľa obce Ľubochňa je Základná škola  aj materská škola od 01.06.2020 otvorená.

  ZŠ je otvorená pre ročníky 1. až 5. v čae od 7:15 do 15:30 v počet maximálne 20 žiakov na skupinu.

  MŠ je otvorená od 6:30 do 15:30 pre maximálne 15 detí v skupine.

  Zamestnanci, žiaci ZŠ aj deti MŠ musia dodržiavať pokyny určené rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR a riaditeľa školy. (viď nižšie....)

 • Informácie o podmienkach a organizácie otvorenia školy a nástupu žiakov od 01.06.2020

  Základné informácie pre rodičov

  Opatrenia pri nástupe do školy

  Vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa pred nástupom do školy

 • Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

  elektronická prihláška bude spustená od 15.4.2020

  Podrobnosti zápisu žiakov do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou, Školská 155/17, Ľubochňa na školský rok 2020/2021

   

  1.      Zápis do 1. ročníka sa uskutoční len administratívnou formou bez účasti detí. „Prihlášku do základnej školy pre dieťa nastupujúce do 1. ročníka“ (ďalej len: „prihláška“) je potrebné vyplniť na www.zslubochna.edupage.org  a doručiť  v listinnej forme s podpismi obidvoch rodičov do základnej školy v termíne od 15.4. do 22.4.2020 vrátane.

   

  2.      Spôsoby doručenia prihlášky podľa preferovanej priority:

  2.1.   Osobne v obálke do poštovej schránky školy (pred hlavným vchodom).

  2.2.   Zaslaním Slovenskou poštou pričom záväzný je dátum podania.

   

  3.      O doručení/prijatí Vašej prihlášky budete elektronicky informovaní po elektronickom odoslaní prostredníctvom e-mailu (resp. sms správou po doručení v listinnej podobne na telefónne čísla uvedené v prihláške).

   

  4.      Osobné údaje o dieťati a zákonných zástupcoch sú školou vyžadované v súlade §11 ods. 6 Zákona č. 245/2008 Z. z. – školského zákona.

   

  5.      Prihlášku vypĺňajú zákonní zástupcovia  na webovej stránke školy www.zslubochna.edupage.org  a následne vytlačia, podpíšu a s kópiou rodného listu, prípadne s kópiou rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do výchovy, doručia do školy. V prípade ak niekto nemá možnosť vyplnenia elektronickej prihlášky,  túto si môže vyzdvihnúť osobne priamo v škole, vždy v stredu v čase od 9,00 do 12,00 do 22.4. 2020 s dôrazom na dodržiavanie prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

   

  6.      V prípade ďalších otázok ohľadom zápisu sa zákonní zástupcovia môžu telefonicky kontaktovať  na telefónnom čísle +421 911 784 822, vždy v stredu v čase od 9,00 do 12,00 hod do 22.4. 2020.

   

  7.      Rodičov dôrazne žiadame o dôsledné a presné vyplnenie údajov v žiadosti.

 • Dnes (27.3.2020) bolo spustené poradenské call centrum rezortu školstva

  Učitelia  a rodičia sa môžu od dnešného dňa obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.     Vďaka týmto kontaktom získajú zároveň aj ďalšie cenné informácie súvisiace so spustením portálu www.ucimenadialku.sk, ktorý má pomôcť učiteľom, zriaďovateľom, ale aj žiakom a ich rodičom zvládnuť obdobie počas prerušeného vyučovania na školách. Pracovníci call centra budú zároveň sumarizovať všetky otázky, na ktoré nevedia momentálne odpovedať, aby ich mohli sprostredkovať kompetentným zamestnancom  rezortu školstva     Call centrum rezortu  školstva bude môcť vybaviť  v priemere 50 – 70 hovorov za hodinu. Momentálne disponuje 5 pracovníkmi, ktorí dnes ukončili školenie, aby vedeli adekvátne reagovať na otázky učiteľov aj verejnosti.     V tejto súvislosti by sme radi zdôraznili, že ministerstvo školstva disponuje obmedzeným počtom liniek, a tak sa potenciálne môže stať, že pri veľkom nápore sa občania nebudú môcť okamžite dovolať do call centra. V takomto prípade odporúčame kontaktovať zamestnancov rezortu cez email, na ktorý im bude doručená odpoveď.      „Chcem, aby rezort školstva bol inštitúciou, ktorá bude nápomocná rodičom, žiakom aj ľuďom pôsobiacim v školstve. Sme tu preto, aby sme vytvorili oporný systém pre školy, rodičov aj žiakov a v tejto výnimočnej situácii to považujem za obzvlášť dôležité,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.     Poradenský servis pre materské, základné a stredné školy dnes spustil aj Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Jeho cieľom je prispieť k zabezpečeniu kontinuity plnenia štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výučby v školách z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu.     So svojimi otázkami z oblasti štátnych vzdelávacích programov a vzdelávacích štandardov sa môžu školy obracať na ŠPÚ prostredníctvom e-mailu spu@statpedu.sk alebo priamo na konkrétnych odborníkov podľa zamerania pre tieto oblasti:

  -     oblasť slovenského jazyka a literatúry,-     oblasť cudzích jazykov,-     oblasť matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov,-     oblasť humanitných predmetov,-     oblasť vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením,-     oblasť predprimárneho vzdelávania,-     oblasť výchovy a vzdelávania národnostných menšín,-     oblasť učebníc.

 • Rozhodnutie ministra školstva 26.3.2020

 • Mimovládne organizácie s ministerstvom školstva pripravili portál pre žiakov a rodičov

  Viac ako 100 webinárov, on-line hodín, odporúčania pre učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov aj vysoké školy. To všetko už od dnes nájdete na www.ucimenadialku.sk. Stránka vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a rezortu školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu.     „Viem, že vyučovanie v škole nenahradíme úplne. Ale verím, že tento portál pomôže mnohým učiteľom v ich práci a k žiakom dostane interaktívne a zaujímavé vzdelávacie materiály. Ide o spoločné úsilie viacerých aktérov v školstve. Veľmi ma teší, že sme dokázali portál v krátkom čase vytvoriť, naplniť ho kvalitným obsahom a dokonca to nestálo nič,“ hovorí minister školstva Branislav Gröhling.     Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj zriaďovateľom škôl a žiakom, študentom a rodičom, zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení v oblasti školstva. Zároveň stránka ponúka inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. Sú na nej sústredené všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby sa nimi mohli tieto zariadenia jasne a jednoznačne riadiť.     Okrem toho na tejto stránke nájdete prehľad elektronických zdrojov dostupných on-line, ktoré sú určené pre učiteľov, žiakov a rodičov. Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, základné a stredné školy. Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov, ako sú napr. interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či mobilné aplikácie.      Pre čo najširšie použitie sme do zoznamu zaradili výlučne zdroje, ktoré sú v slovenskom alebo českom jazyku a vo väčšine prípadov sú dostupné zadarmo.      Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov. Mnohé spoločnosti poskytujúce on-line vzdelávanie sa rozhodli zadarmo sprístupniť svoj obsah po dobu trvania mimoriadnej situácie.     „Hoci súčasná situácia je pre nás všetkých nová a často nie je ľahká, veríme, že vďaka spoločnému hľadaniu riešení, vzájomnej empatii a dôvere, ale aj inšpirácii a podpore sa ju podarí zvládnuť. Stránka, na ktorej vzniku sa podieľali viaceré mimovládne organizácie ako Slovenská komora učiteľov, Centrum inkluzívneho vzdelávania, To dá rozum, Komenského inštitút, či iniciatíva Deti nepočkajú spolu so zástupcami Inštitútu vzdelávacej politiky ministerstva školstva môže byť prvým krokom,“ hovorí Miroslava Hapalová.     „Bude veľmi dôležité, aby sme v tomto náročnom čase dokázali predísť inej pandémii - pandémii zlých vzťahov. Aj preto odporúčame, aby všetky zložky komunikovali partnersky a rovnocenne. Treba sa vyhnúť príkazom zhora nadol a začať spolupracovať, hľadať dohody pre každého prijateľné - tak zriaďovateľ k riaditeľom, riaditeľ k učiteľom a učitelia k žiakom i rodičom. Všetci sme rovnocenne na jednej lodi a musíme si vychádzať v ústrety,“ dodáva Viktor Križo.     Stránka sa bude priebežne aktualizovať. Akékoľvek námety, inšpirácie, pripomienky a otázky je možné zasielať na info@ucimenadialku.sk.

 • Opatrenia ministerstva školstva 24.3.2020

    

  24.03.2020

       Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.     „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.     „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.     Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.     V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.     Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.     Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.     "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Dňa 11. 3. sa v ZŠ s MŠ Ľubochňa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 2. a 3. kategórie. Prebiehalo cez druhú až piatu vyučovaciu hodinu. Tento rok sa na školskom kole zúčastnilo takmer 30 žiakov.
  Výsledky školského kola Hviezdoslavovho Kubína:

  2. Kategória: poézia 5. až 6. ročník:
  3. miesto- Naďa Čiešková- Škriepky v učebnici matematiky
  2. miesto- Lívia Franceová- Povesť o pastierovi 
  1. miesto- Nina Tomaňová- Biela móda

  2. Kategória: próza 5. až 6. ročník: 
  3. miesto- Diana Tomaňová- Moja sestra upírka 
  2. miesto- Miroslav Hejnyš- Detvan a Jánošíkov poklad 
  1. miesto- Nikola Ondrušová- Ach tá Joja

  3. Kategória: poézia 7. až 8. ročník: 
  3. miesto- Nella Balážiová- Kvet 
  2. miesto- Lea Lacková- Oblak 

  1. miesto neudelené

  3. Kategória: próza 7. až 8. ročník: 
  3. miesto- Viktória Pukajová- Prázdniny u starej mamy- POVALA 
  2. miesto- Veronika Zelienková- Keď budem mať pubertu 
  1. miesto- Tamara Pukajová- Ľudovít Štúr

 • OPATRENIE KORONAVÍRUS

  Od dnešného dňa 11.3.2020 do konca budúceho týždňa pozastavujeme činnosť záujmových krúžkov a skupinových vyučovaní základných umeleckých škôl (výtvarná, tanečná). Individuálne vyučovanie hudobných nástrojov bude naďalej prebiehať podľa rozvrhu.

 • Nové usmernenie koronavírus platné 10.3.2020

 • Beseda s Gabrielou Futovou

  Dňa 02. 03. nás navštívila na krátku besiedku spisovateľska Gabriela Futová. Venuje sa písaniu kníh pre deti a mládež. Pracuje ako knihovníčka a metodička v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Jej prvá kniha sa volá Naša mama je bosorka. Medzi jej ďalšie knihy patria napríklad Poškoláci, Psia škola kocúra Červenochvosta, Dokonalá Klára. Doteraz má na svojom konte 19 detských kníh. Vyštudovala žurnalistiku v Bratislave a má dve deti. Jej obľúbená kniha, ktorú napísala, je Štyri kosti pre Flipra. Inšpiráciu hľadá všade, chodí s otvorenými ušami a očami.

 • Chrípka v MŠ

  Riaditeľ Základnej školy s materskou školo, Školská 155/17 Ľubochňa

  na odporúčanie MUDr. Martinkovej a RUVZ v L. Mikuláši

  zastavuje prevádzku materskej školy v termíne od 20.2. do 28.2.2020 z dôvodu veľkej chrípkovej chorobnosti detí.

  Prevádzka v materskej škole sa obnoví od pondelka 02.03.2020.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ľubochňa
  Školská 155/17
  034 91 Ľubochňa
 • pevná linka: 044/4391229,

  mobilné čísla:
  riaditeľ: 0911 784 822
  olos.lubochna@gmail.com
  jolos@zslubochna.sk

  zástupkyňa ZŠ: 0911 329 656
  zslubochna@centrum.sk

  zástupkyňa MŠ: 0911 809 930

  ŠKD: 0911 583 857


  vedúca ŠJ: 0911 784 821

Fotogaléria