Navigácia

 • krst knihy

  16. 5. 2018 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnil krst knihy Okolo sveta nášho kolegu Laca Moravčíka. Krstilo sa exotickými nápojmi – kokosovým a sójovým mliekom. Všetci prítomní zaželali knihe, aby si našla mnoho čitateľov, pre ktorých by sa stala zdrojom inšpirácie na poznávanie rôznych kútov našej krásnej Zeme.

 • Výtvarná súťaž "Grafický návrh obalu žiackej knižky"

  V termíne do 31. 3. 2018 sa konal 18. ročník celoslovenskej súťaže "Grafický návrh obálky žiackej knižky". Súťaže sa zúčastnilo 245 škôl, ktoré zaslali spolu 865 žiackych prác. Medzi 20 najlepších sa prebojoval aj návrh našej žiačky Paulíny Švihoríkovej zo 6. B. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 • Výchovný koncert

  Dňa 10. 5. 2018 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert agentúry AMOS zameraný na prevenciu proti šikane, kyberšikane a rôznym druhom závislostí (fajčenie, drogy, alkohol, hracie automaty, počítače, mobily). Deti prvého i druhého stupňa si znovu pripomenuli riziká spojené so závislosťami ako aj možnosti, ako sa im úspešne vyhnúť či ako sa zachovať v prípade šikany. Koncert bol popretkávaný známymi pesničkami, ktoré sme si spolu so spevákmi zaspievali. 

 • Slávik Slovenska

  4. 5. 2018 sa v Ružomberku konal 28. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska. Žiaci súťažili v 3 kategóriách. Našu školu reprezentovali Petra Vaňugová (1. ročník), Kamila Drusková (5. A), Juraj Dančo (7. B). Cenu poroty pre školu získala Peťka Vaňugová. Ďakujeme.

 • Rovesnícke vyučovanie

  Deň Zeme a Deň Vody - dve témy, ktorými sme sa zaoberali posledné mesiace, vyvrcholili 3. 5. 2018  rovesníckym vyučovaním žiakov 9. B triedy. Ako býva dobrým zvykom, touto malou „maturitnou" skúškou z anglického jazyka v 9. ročník odprezentovali najstarší žiaci svoje predstavy a nápady na danú tému, aby povzbudili a motivovali žiakov nižších ročníkov nielen ku štúdiu angličtiny, ale hlavne k ekologickému zmýšľaniu. Chceme sa poďakovať žiakom 9. B triedy za ich usilovnosť a ochotu zapojiť sa do tohto projektu.  

 • Fotosúťaž

  Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásila naša škola fotosúťaž, do ktorej sa zapojili žiaci 2. stupňa. Témou bol život v mojej dedine a v blízkom okolí očami školského fotografa. Spomedzi množstva fotografií boli vyhlásené prvé tri ako najkrajšie a víťazky boli odmenené vecnými cenami. 1. miesto – Nina Krúpová, 2. miesto – Vivien Urbanová, 3. miesto – Dorota Kútniková. Spoločnú prezentácie fotografií si možno pozrieť na stránke školy v záložke predmety – výtvarná výchova – projekty – Deň Zeme.

   

 • beseda s Braňom Jobusom

  24. 4. 2018 zavítal do školy Braňo Jobus, slovenský spevák, hudobník, spisovateľ a zakladateľ hudobného festivalu Vrbovské vetry. Žiakov 1. a 2 stupňa oboznámil so svojimi knižkami, postavami, príbehmipiesňami. Pomedzi to mali možnosť vypočuť si jeho zaujímavé príhody zo života.  V závere besedy bola možnosť zakúpiť si niektorú z jeho kníh, napr. Láskavé rozprávky, Zázračné rozprávky, Muflón Ancijáš, Ja nič, ja muzikant, Plajko, Zvon a iné...., čo mnohí žiaci aj využili.

 • beseda ku Dňu Zeme

  Zem - zatiaľ  jediné miesto, kde je možný život, a preto je našou povinnosťou ju chrániť. Aj táto myšlienka odznela 20. 4. 2018 na našej škole v rámci Dňa Zeme pre žiakov ll. stupňa. Prednášajúcim sa opäť stal náš bývalý absolvent Ondrej Kameniar, ktorý sa prišiel podeliť o svoje myšlienky, zaujímavé a vtipné príbehy  a predovšetkým priniesol svedectvo o svojom živote v prírode a s ňou, vďaka ktorým sme mohli aj my  prežiť toto  dobrodružstvom. Veríme, že prednáška bola pre mnohých  poučná a aj vďaka skvelému Ondrejovi sa budeme viac zaujímať a hlavne starať sa o svoje okolie. 

   

 • Atletický deň 2018 1. stupeň

  27.4. 2018 sa na futbalovom štadióne v Ľubochni uskutočnil tradičný Atletický deň, na ktorom sa zúčastnili žiaci a žiačky 1. stupňa našej školy. Deti súťažili v 5 atletických disciplínach. Všetci prejavili veľkú snahu dosiahnuť čo najlepší výkon. Žiaci sa umiestnili nasledovne:

  DIEVČATÁ

  Beh na 60 m  - 4. A1. T. Kútniková, 2. M. Drusková, 3. D. Tomáňová, 3. A1. N. Tomáňová, 2. A. Jackaninová, 3. A. Mikulcová, 2. A1. E. Kútniková, 2. N. Púčeková, 3. L. Bražinová, 1. A1. L. Húsková, 2. N. Húsková, 3. Z. Zubajová. Celkové výsledky za disciplínu:  1. T. Kútniková, 2. M. Drusková, 3. D. Tomáňová.

  Beh na 200 m  - 4. A1. T. Kútniková, 2. M. Drusková, 3. S. Vlková, 3. A1. A. Mikulcová, 2. N. Tomáňová, 3. E. Kukurová, 2. A1. E. Kútniková, 2. L. Lacková, 3. L. Bražinová, 1. A1. N. Húsková, 2. N. Hadová, 3. L. Húsková. Celkové výsledky za disciplínu:  1. T. Kútniková, 2. M. Drusková, 3. S. Vlková.

  Hod kriketkou  - 4. A1. T. Kútniková, 2. S. Vlková, 3. D. Tomáňová, 3. A1. A. Mikulcová, 2. S. Belková, 3. E. Kukurová, 2. A1. S. Vojtečeková, 2. N. Černáková, 3. M. Stankovianska, 1. A1. N. Húsková, 2. M. T. Praženicová, 3. N. Hadová. Celkové výsledky za disciplínu:  1. T. Kútniková, 2. S. Vlková, 3. S. Vojtečeková.

  Skok z miesta  - 4. A1. S. Vlková, 2. T. Kútniková, 3. M. Drusková, 3. A1. N. Tomáňová, 2. A. Mikulcová, 3. S. Belková, 2. A1. E. Kútniková, 2. N. Černáková, 3. L. Bražinová, 1. A1. L. Húsková, 2. N. Hadová, 3. N. Húsková. Celkové výsledky za disciplínu:  1. S. Vlková, 2. T. Kútniková, 3. M. Drusková.

  Hod plnou loptou  - 4. A1. T. Kútniková, 2. D. Tomáňová, 3. S. Vlková, 3. A1. E. Kukurová, 2. A. Mikulcová, 3. A. Jackaninová, 2. A1. L. Bražinová, 2. E. Kútniková, 3. N. Púčeková, 1. A1.  M. T. Praženicová, 2. P. Vaňugová, 3. N. Húsková. Celkové výsledky za disciplínu:  1. T. Kútniková, 2. D. Tomáňová, 3. S. Vlková.

  Celkové výsledky za všetky disciplíny:  1. T. Kútniková, 2. S. Vlková, 3. D. Tomáňová.

  CHLAPCI

  Beh na 60 m  - 4. A1. S. Ivanov, 2. A. Babušiak, 3. M. Laurinec, 3. A1. T. Ivanov, 2. P. Penciak, 3. J. Dibák, 2. A1. L. Žíhlavník, 2. R. Vaňuga, 3. A. Horváth, 1. A1. M. Kytka, 2. A. Hubinák, 3. V. Burgan. Celkové výsledky za disciplínu:  1. S. Ivanov, 2. T. Ivanov, 3. A. Babušiak.

  Beh na 200 m  - 4. A1. S. Ivanov, 2. A. Babušiak, 3. M. Laurinec, 3. A1. T. Ivanov, 2. J. Dibák, 3. P. Penciak, 2. A1. R. Vaňuga, 2. L. Žíhlavník, 3. S. Vaňuga, 1. A1. A. Hubinák, 2. M. Kytka, 3. V. Burgan. Celkové výsledky za disciplínu:  1. S. Ivanov, 2. T. Ivanov, 3. A. Babušiak.

  Hod kriketkou  - 4. A1. J. Bukna, 2. A. Babušiak, 3. P. Planieta, 3. A1. J. Dibák, 2. A. Urbánek, 3. T. Ivanov, 2. A1. P. Bartoš, 2. A. Horváth, 3. V. Stančo, 1. A1. M. Kytka, 2. V. Burgan, 3. D. Tabačák. Celkové výsledky za disciplínu:  1. J. Bukna, 2. J. Dibák, 3. P. Bartoš.

  Skok z miesta  - 4. A1. A. Babušiak, 2. P. Planieta, 3. A. S. Holík, 3. A1. T. Ivanov, 2. J. Dibák, 3. P. Špireng, 2. A1. P. Bartoš, 2. A. Horváth, 3. V. Stančo, 1. A1. M. Kytka, 2. V. Burgan, 3. A. Hubinák. Celkové výsledky za disciplínu:  1. T. Ivanov, 2. A. Babušiak, 3. J. Dibák.

  Hod plnou loptou  - 4. A1. F. Farbár, 2. A. Babušiak, 3. P. Planieta, 3. A1. J. Chyla, 2. A. Planieta, 3. D. Brdiar, 2. A1. P. Bartoš, 2. A. Horváth, 3. R. Vaňuga, 1. A1. A. Hubinák, 2. M. Kytka, 3. V. Burgan. Celkové výsledky za disciplínu:  1. F. Farbár, 2. A. Babušiak, 3. P. Planieta.

  Celkové výsledky za všetky disciplíny:  1. A. Babušiak, 2. J. Dibák, 3. T. Ivanov.

 • beseda so záchranármi z FALCK

  Do siedmeho ročníka zavítali záchranári z FALCK-u. Naučili nás, ako podať prvú pomoc, ako dať zraneného do stabilizovanej polohy, čo robiť pri epileptickom záchvate alebo ako pomôcť človeku pri zapadnutí jazyka či jedla. Ukázali Gordonov a Heinlichov manéver, ktoré môžu pomôcť pri dusení sa. Ako sa zachovať a čo robiť pri masáži srdca. Ich výklad bol veľmi zaujímavý, poučný a hlavne zrozumiteľný. Niektoré aktivity si žiaci vyskúšali aj prakticky.

 • súťaž

  ŠKOLSKÁ   SÚŤAŽ

  Ako každý rok opäť je tu Deň  Zeme ( 22. 4.) Pri tejto príležitosti sme pre Vás pripravili školskú súťaž pre 5.-9. ročník. Zapojte sa do fotosúťaže na tému  

   „ Život v mojej dedine a v blízkom okolí

  očami školského fotografa!“

  Pošlite svoju fotku a krátky opis fotky ( 5 viet)  v ppt svojim triednym učiteľom

  do 26. 4. 2018.        

    Fotografia

     Originálna

     Tvorivá

           Kreatívna

                        Absolútne super!

   

 • Literárna exkurzia

  19. 4. 2018 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili literárnej exkurzie do Jasenovej a Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Oboznámili sa so životom a dielom Martina Kukučína ako aj P. O. Hviezdoslava. Po zaujímavom výklade, ktorý bol spestrený prednesom básní Hviezdoslava a premietnutí filmu, vypracovali žiaci pracovné listy. Po ich vyhodnotení najlepší získali sladkú odmenu. Nechýbala ani prehliadka miestneho cintorína, kde sa zastavili pri hroboch P. O. Hviezdoslava i Janka Matúšku, tvorcu textu slovenskej hymny.

 • Noc s Andersenom

 • Súťaž v prednese anglických riekaniek - Carrol´s wonderland

  Dňa 17. 4. 2018 sa uskutočnil 10. ročník okresnej súťaže v prednese anglickej riekanky Carrol´s wonderland. Súťaže sa zúčastnilo spolu 50 účastníkov z 13 základných škôl okresu Ružomberok. Našu školu reprezentovali žiačky: Petra Vaňugová (1. A), Nina Púčeková (2. A) a Nina Tomáňová (3. A). V silnej konkurencii žiakov 1. ročníkov sa Petra Vaňugová umiestnila na krásnom 1. mieste. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 • Zážitkovo 2.A v UNIVERZITNEJ KNIŽNICI KU

  Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si.

  Zážitkové učenie - týmto spôsobom si žiaci 2.A, počas exkurzie v Univerzitnej knižnici KU v Ružomberku, osvojili mnoho informácií. Veľa nového sa druháci dozvedeli vďaka odbornému výkladu. Rôzne činnosti, spojené s prácou v knižnici, si vyskúšali priamo na mieste. A ďalšie zručnosti a vedomosti získali vypracovaním pracovných listov, čo si ale vyžadovalo značnú spoluprácu našich žiakov so študentami KU a pracovníkmi knižnice. Všetci však danné úlohy zvládli výborne a týmto spôsobom si prehĺbili svoje čitateľské a zároveň aj komunikačné zručnosti.

   

   

 • DEŇ UČITEĽOV 28. marec 2018

  Milí naši učitelia,

  všetko najlepšie,

  veľa elánu a nápadov pri vašej práci

  a veľa šťastia a pokoja

  v kruhu vašich rodín. 

 • Návšteva knižnice pri KU v Ružomberku - 4.A

  Žiaci 4.A dňa 26.3. dotvorili atmosféru marca - mesiaca knihy návštevou univerzitnej knižnice. Prešli sa spolu s úžasnou sprievodkyňou, ktorá pútavou a zážitkovou formou deťom predviedla, čo všetko takáto knižnica ponúka. Veľa vecí si mohli vyskúšať a dozvedeli sa nové informácie.

 • Veľkonočné zvyky a tradície v múzeu

  Keď sa blížila Veľká noc, vybrali sa žiaci 4.A a 3.A do Liptovského múzea v Rružomberku, aby si naplno vychutnali atmosféru  týchto jarných sviatkov. Tradície a zvyky predviedli deti z folklórneho súboru Liptáčik. Po predstavení si deti prezreli veľkonočné výrobky, ktoré vyrábali zruční remeselníci. Niektoré remeslá si mohli aj vyskúšať. Z múzea odchádzali aj s drobnými tematickými nákupmi.

 • Exkurzia 5. A

  22. 3. 2018 sa žiaci 5. A triedy zúčastnili exkurzie do Univerzitnej knižnice KU, kde si prezreli jednotlivé priestory, oboznámili sa s knižničnými zbierkami, so spôsobmi požičiavania kníh, mohli si prezrieť najväčšiu knihu moderného umenia, obdivovať výstavu známeho maliara V. Hložníka....Následne sa presunuli do Galérie Ľ. Fullu. Verbálne, logické či motorické danosti si rozvíjali prostredníctvom hier a aktivít ako Pátračka, Fotopamäť, Zoznam, Krížovky atď....Vydarený a poučný deň.

 • Biblická olympiáda

  Dńa 22.3. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiáde v Ružomberku. Žiaci našej školy Dominika Rapošová, Juraj Čieško a Jakub Kuniak obsadili krásne 2.miesto. Gratulujeme a ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ľubochňa
  Školská 155/17
  034 91 Ľubochňa
 • pevná linka: 044/4391229,

  mobilné čísla:
  riaditeľ: 0911 784 822

  zástupkyňa ZŠ: 0911 329 656

  zástupkyňa MŠ: 0911 809 930

  vedúca ŠJ: 0911 784 821

  ŠKD: 0911 583 857

Fotogaléria