Navigácia

 • dejepisná exkurzia Havránok

  19. 9. 2018 žiaci 6. AB navštívili archeologický skanzen na Havránku. Dozvedeli sa o histórii hradiska, jeho obyvateľoch, činnostiach, ktorým sa venovali, zvykom a tradíciám. Mali možnosť vyskúšať si tkanie, prácu na hrnčiarskom kruhu, započúvať sa do príbehov, odohrávajúcich sa v obetisku, zašermovať si mečmi...celý výlet spríjemnilo krásne slnečné počasie.

 • Žiačka našej školy majsterkou Slovenska

  Danica Ďuratná, žiačka 5.A triedy, sa stala majsterkou Slovenska v basketbale v kategórii staršie MINI žiačky. Je členkou MBK Ružomberok. Gratulujeme jej ku krásnemu úspechu.

   

 • Návšteva FLIPu

  30.mája 2018 deviataci navštívili Flip vo Viedni. FLIP (Financial Life Park) je jedinečný projekt finančného vzdelávania skupiny Erste, s ktorým je finančné vzdelávanie zážitok a zábava. Išlo o interaktívnu výstavu o rozlohe 1 500 m 2 , ktorá ponúka návštevníkom kombináciu digitálnej a multimediálnej prezentácie finančných znalostí s dôrazom na prvok hry. FLiP kombinuje vzdelávanie, zábavu a výzvu. Zároveň podporuje kritické myslenie, svoje názory si účastník vždy môže porovnať s realitou. Obsah aj štýl sú prispôsobené veku účastníkov. Počas dvojhodinovej prehliadky si žiaci na piatich stanovištiach hravou formou osvojili rôzne témy. Venovali sa plánovaniu rozpočtu, finančným rozhodnutiam a ich dôsledkom, dozvedeli sa fascinujúce finančné fakty, zlepšili si zručnosti v hospodárení s peniazmi. Prehliadka bola od začiatku až do konca veľmi pútavá a využívala najmodernejšiu techniku. Každý účastník dostal pri vstupe tablet, tzv. digitálnu peňaženku, ktorá ho sprevádzala celou prehliadkou.

 • beseda

  beseda

  ĽUBOCHŇA 8. 6. 2018 -  takýto názov mala prednáška pre žiakov ll. stupňa na ZŠ. Je obohacujúce, ale i  potrebné poznať históriu, minulosť i zvyky, odkiaľ pochádzame. S týmto nám dnes pomohol náš bývalý absolvent Stanislav Kameniar, ktorý sa prišiel podeliť o jeho poznatky z tejto oblasti. Veľmi zaujímavým spôsobom predstavil históriu ľubochnianskej železničky, ktoré aj zdokumentoval. Týmto sa mu chceme poďakovať za jeho čas a úsilie a prajeme mu veľa síl a úspechov do ďalšieho života. 

   

 • výlet reprezentantov

  výlet reprezentantov

  Dňa 6.6. 2018 sa uskutočnil výlet pre reprezentantov školy v šk. roku 2017/2018. Tentokrát sme si to namierili do Bachledovej doliny na náučný chodník korunami stromov. Z výšky stromov mohli žiaci obdivovať krásu Slovenska, aj prejsť edukačné zastávky s miernym nádychom adrenalínu. Najväčšou výzvou bola pochôdzna sieť vo výške 32m. Naši reprezentanti dokázali, že odvaha a nové výzvy nie sú im cudzie a popasovali sa aj s touto úlohou. Ďakujeme všetkých žiakom, ktorí reprezentovali našu školu v tomto školskom roku a prajeme im veľa úspechov.

 • výtvarná súťaž STROM

  Vo výtvarnej súťaži STROM boli výsledky nasledovné -                             

   

  1. kategória MŠ

  1. miesto –  TATRAKUK  kolektívna práca: Juraj Skladaný, Dávid Stopko Melisa Ledňáková

  2. miesto –  ZŠ s MŠ Ľubochňa : Daniel Druska

  3. miesto – MŠ Klačno: Mária Záhradníková

   

  2. kategória 1 stupeň

  1. miesto – Viktória Fedičová, ZŠ Sládkovičova

  2. miesto – Nina Tomáňová, ZŠ s MŠ Ľubochňa

                     Vanesa Vyšná, ZŠ Sládkovičova

  3. miesto – Emma Dopiráková, ZŠ Komjatná

                     Martin Húska, ZŠ Sládkovičova

   

  Kolektívne práce:

  1. miesto – 2. oddelenie ŠKD ZŠ s MŠ Ľubochňa, Sára Vlková, Diana Tomáňová, Tamara Kútniková, Marcela Drusková

  2. miesto – 3. ročník ZŠ Komjatná

  3. miesto – Dávid Klačko, Michelle Benková, Nina Ďurišíková , Sabína Borošová ZŠ Bystrická cesta, pobočka Dončova

   

   

  3. kategória – 2. stupeň

  1. miesto – Nina Krúpová, ZŠ s MŠ Ľubochňa

  2. miesto – Lívia Čiešková, Simonka Uhliarová, ZŠ s MŠ Ľubochňa

  3. miesto – Dominika Luptáková , ZŠ Likavka

                     Tomáš Poliak, ZŠ Komjatná

   

  4. kategória – ZUŠ

  1. miesto – Filip Teličák, SZUŠ Dotyk, pobočka Lipt. Teplá

  2. miesto – Matúš Cibuľa, SZUŠ Dotyk, pobočka Lipt. Teplá

  3. miesto – Diana Tomáňová, SZUŠ Dotyk, pobočka Ľubochňa

   

  cena poroty – ZŠ pri ZZ Ľubochňa

 • Fullova paleta

  Fullova paleta

  Koncom mesiaca máj sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Fullova paleta", do ktorej  sa zapojili žiaci materských škôl, základných škôl, ako aj žiaci základných umeleckých škôl. Témou tohto ročníka boli ilustrácie k pesničkám a riekankám Eugeňa Suchoňa. V kategérii 12 - 15 ročných obsadila žiačka 6. B Viktória Pukajová so svojím stvárnením piesne "Maličká som" pekné 2. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

 • Biblická noc

  „Sme perlou“- aj táto téma odznela počas našej viachodinovej akcie, ktorá trvala od večera do rána z 28.- 29.5. 2018. Cieľom tejto aktivity je zhromaždiť sa ako rodina aj na takom netypickom mieste, ako je škola. Aby sme mohli stráviť spoločný čas s inými spolužiakmi a spolu sa mohli rozprávať, modliť i hrať. Spoločne sa učiť, ako byť zodpovední jeden za druhého. Náš program začal sv. omšou v kostole v Ľubochni, adoráciou a po presune do školy nás čakala parádna večera a la pizza. 

   Táto noc bola o čosi dlhšia, ale myslíme, že stála za to. Deň sme začali spoločnými raňajkami a rannou modlitbou a frčalo sa ďalej, hoci tentokrát trošku ospanlivo. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie - celkovo 40 deťom a všetkým, ktorí pomáhali pri jej organizovaní.

   

 • Informatická olympiáda na 1. stupni 2018

  Informatická olympiáda na 1. stupni 2018

  Koncom mája sa uskutočnila na našej škole Informatická olympiáda žiakov 1. stupňa. Žiaci 3. A a 4. A prezentovali svoje znalosti a zručnosti pri práci na PC. Všetko sme zaznamenávali a bodovali. Po spočítaní všetkých výsledkov hodnotení v jednotlivých ročníkoch bolo poradie nasledovné: 

  3. A - 1. miestoAdam Urbánek (29 b.), 2. miestoLeo Bažík (28 b.) a 3. miesto obsadila Nina Tomáňová (26 b.). Za nimi sa umiestnili ďalší žiaci: Martin Žihlavník, Denis Tomko, Patrik Špireng, Ema Kukurová, Peter Penciak atď.

  4. A – 1. miesto: Andrej Babušiak (39 b.), 2. miesto: Diana Tomáňová  (38 b.) a na 3. mieste skončil Filip Maďara (36 b.). Za nimi skončili: Tamara Kútniková, Jonáš Bukna, Sára Vlková, Marcela Drusková, Alex Holík atď.

 • MDD

  1.6.2018 sa pri príležitosti MDD konala v škole žiacka konferencia, ktorú pripravili pre svojich mladších spolužiakov deviataci pod vedením p. uč. Pincelovej. Svoje schopnosti prezentovali žiaci napr. v speve ( Viktória Zjarová, Dominika Rapošová, Nataša Čiešková), hre na hudobnom nástroji (Nikola Červeňová, Martina Tisoňová, Nataša Čiešková, Dominika Rapošová, Ema Lopeňová, Paulína Kútniková, Dorota Kútniková, Eva Kútniková), prednese poézie (Zuzana Dibáková), v prednese prózy ( Eva Kútniková), prezentácii zážitkov v prírode ( Juraj Čieško) či ppt o škodlivých a návykových látkach ( Karin Štangová, Klaudia Kytasová). Veľký úspech zožala ppt o dinosauroch v podaní Adama Buknu. Potom sa žiaci presunuli na ihrisko, kde súťažili v rôznych disciplínach – jazda na bicykli, hi-ha-hu, prevliekanie sa cez hulahop, vodný volejbal, prekážkový beh, streľba z luku, skladanie puzzle, beh na 60 metrov, znázornenie prísloví pantomímou.........všetky aktivity si pripravili deviataci sami, za čo im patrí veľká vďaka a obdiv. Ďakujeme.

 • divadelné predstavenie

  30. 5. 2018 sa deviataci zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Triedny nepriateľ v Mestskom divadle Žilina. Hra bola o problematickom období dospievania, o dôležitosti výchovy, ktorá nás dokáže pripraviť na život aj s ťažkými situáciami. Zaujímavé predstavenie, o ktoré sa takmer pripravili z dôvodu pokazeného rušňa na osobnom vlaku. Nebyť prechádzajúceho rýchlika a prestupu doň, zostalo by len pri prehliadke mesta.

 • Rázusovie Vrbica 2018

  25. 05. 2018 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnila prehliadka literárnej tvorby a recitačného umenia detí a mládeže Liptova – Rázusovie Vrbica. Našu školu na podujatí reprezentovala žiačka 8. A triedy Eva Kútniková, ktorá vo svojej kategórii v prednese prózy získala okrem knižnej odmeny aj pochvalu za pozoruhodný výkon. Eve gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Bábkové divadlo Žilina

  24.05.2018 sa triedy 6.A a 6.B zúčastnili divadelného predstavenia Trafená hus v Bábkovom divadle v Žiline. Hra o nešťastnej husi, ktorá hľadala zmysel života a myslela si, že je chudá, škaredá a sama, zaujala. Napokon zistila, že nikto nikdy nevie, kedy a čím ho život prekvapí. Presvedčila sa, že život má zmysel a môže byť zaujímavý a krásny.

 • krst knihy

  krst knihy

  16. 5. 2018 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnil krst knihy Okolo sveta nášho kolegu Laca Moravčíka. Krstilo sa exotickými nápojmi – kokosovým a sójovým mliekom. Všetci prítomní zaželali knihe, aby si našla mnoho čitateľov, pre ktorých by sa stala zdrojom inšpirácie na poznávanie rôznych kútov našej krásnej Zeme.

 • Výtvarná súťaž "Grafický návrh obalu žiackej knižky"

  V termíne do 31. 3. 2018 sa konal 18. ročník celoslovenskej súťaže "Grafický návrh obálky žiackej knižky". Súťaže sa zúčastnilo 245 škôl, ktoré zaslali spolu 865 žiackych prác. Medzi 20 najlepších sa prebojoval aj návrh našej žiačky Paulíny Švihoríkovej zo 6. B. Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 • Výchovný koncert

  Dňa 10. 5. 2018 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert agentúry AMOS zameraný na prevenciu proti šikane, kyberšikane a rôznym druhom závislostí (fajčenie, drogy, alkohol, hracie automaty, počítače, mobily). Deti prvého i druhého stupňa si znovu pripomenuli riziká spojené so závislosťami ako aj možnosti, ako sa im úspešne vyhnúť či ako sa zachovať v prípade šikany. Koncert bol popretkávaný známymi pesničkami, ktoré sme si spolu so spevákmi zaspievali. 

 • Slávik Slovenska

  Slávik Slovenska

  4. 5. 2018 sa v Ružomberku konal 28. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska. Žiaci súťažili v 3 kategóriách. Našu školu reprezentovali Petra Vaňugová (1. ročník), Kamila Drusková (5. A), Juraj Dančo (7. B). Cenu poroty pre školu získala Peťka Vaňugová. Ďakujeme.

 • Rovesnícke vyučovanie

  Rovesnícke vyučovanie

  Deň Zeme a Deň Vody - dve témy, ktorými sme sa zaoberali posledné mesiace, vyvrcholili 3. 5. 2018  rovesníckym vyučovaním žiakov 9. B triedy. Ako býva dobrým zvykom, touto malou „maturitnou" skúškou z anglického jazyka v 9. ročník odprezentovali najstarší žiaci svoje predstavy a nápady na danú tému, aby povzbudili a motivovali žiakov nižších ročníkov nielen ku štúdiu angličtiny, ale hlavne k ekologickému zmýšľaniu. Chceme sa poďakovať žiakom 9. B triedy za ich usilovnosť a ochotu zapojiť sa do tohto projektu.  

 • Fotosúťaž

  Fotosúťaž

  Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásila naša škola fotosúťaž, do ktorej sa zapojili žiaci 2. stupňa. Témou bol život v mojej dedine a v blízkom okolí očami školského fotografa. Spomedzi množstva fotografií boli vyhlásené prvé tri ako najkrajšie a víťazky boli odmenené vecnými cenami. 1. miesto – Nina Krúpová, 2. miesto – Vivien Urbanová, 3. miesto – Dorota Kútniková. Spoločnú prezentácie fotografií si možno pozrieť na stránke školy v záložke predmety – výtvarná výchova – projekty – Deň Zeme.

   

 • beseda s Braňom Jobusom

  beseda s Braňom Jobusom

  24. 4. 2018 zavítal do školy Braňo Jobus, slovenský spevák, hudobník, spisovateľ a zakladateľ hudobného festivalu Vrbovské vetry. Žiakov 1. a 2 stupňa oboznámil so svojimi knižkami, postavami, príbehmipiesňami. Pomedzi to mali možnosť vypočuť si jeho zaujímavé príhody zo života.  V závere besedy bola možnosť zakúpiť si niektorú z jeho kníh, napr. Láskavé rozprávky, Zázračné rozprávky, Muflón Ancijáš, Ja nič, ja muzikant, Plajko, Zvon a iné...., čo mnohí žiaci aj využili.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ľubochňa
  Školská 155/17
  034 91 Ľubochňa
 • pevná linka: 044/4391229,

  mobilné čísla:
  riaditeľ: 0911 784 822

  zástupkyňa ZŠ: 0911 329 656

  zástupkyňa MŠ: 0911 809 930

  vedúca ŠJ: 0911 784 821

  ŠKD: 0911 583 857

Fotogaléria